Serveis

Els nostres serveis

Interiorisme

Distribució d’espais, estudi de materials que vestiran el terra, parets i sostre de l’espai a intervenir. Elecció d’ elements bàsics com aixetes, electrodomèstics, sanitaris i carpinteria, d’acord amb la demanda del client.

Cuina

Estudiem les peticions del client, per oferir funcionalitat i estètica.

Bany

Estudiem les peticions del client, per oferir funcionalitat, estètica i comoditat al lloc més íntim de la llar.

Armari

Portes batents, màxima flexibilitat a qualsevol espai. Portes vitrina, elegant combinació de vidre i alumini Vestidor, un espai per gaudir.

Claus en mà

Si ho desitjes, i no vols preocupacions, ens encarreguem de coordinar, gestionar i executar l’entrega de l’obra.

Marques


Projecte bàsic

Estudi previ, on s’inclouen les entrevistes necessàries per a conèixer les preferències del client. Visita de l’espai on es farà la intervenció.

Avantprojecte amb presentació bàsica, on  es reflectiran les idees del client juntament amb les nostres aportacions, per a arribar a un comú acord en la realització del projecte.

Presentació final del projecte, tant en paper com en format digital(imatges 3D).

Projecte d’execució

Memòria descriptiva de materials i treballs necessaris per a l´execució de l´obra. Comprovació de medicions a obra segons planells. Negociació dels materials escollits per tal de tenir pressupost final.

Direcció d’obra

Coordinació i seguiment dels industrials que intervinguin en l´obra per a aconseguir una correcte execució i finalització del projecte